Програм

Програм неге и васпитања деце до три године

Програмом неге и васпитања деце jасленог узраста, обухваћена су деца од 12 месеци до 3. године.

Медицинске сестре – васпитачи са пажњом и љубављу креирају подстицајну средину у којој деца стичу богата искуства откривајући себе и своју околину кроз игру. Њихов основни смисао је да чувају и подржавају спонтане изразе понашања детета у односу на околину. Пријатна атмосфера, топао однос васпитача према деци развијају осећање сигурности и поверења и пружају деци важну емоционалну потпору. Негом  деце овог узраста, која је неодвојива од процеса васпитања, одржава се њихова хигијена и задовољавају потребе за сном, исхраном и боравком на ваздуху. Нега подразумева и превентивну здравствену заштиту, којом се чува здравље деце.

Програм реализујемо кроз следеће области рада:

„Таши, таши, танана“  – програм је намењен развоју говора деце јасленог узраста. Сестре – васпитачи стварају ситуације које подстичу децу да комуницирају и укључе се у разговор. У оквиру овог програма организујемо различите активности: традиционалне игре – успаванке, ташунаљке, бројалице, игре именовања, игре давања, игре прстима уз изговарање кратких текстова. Развој говора подстичемо и слушањем музике. Музику укључујемо у различите активности које се одвијају током дана – како унутра, тако и напољу. Цупкање у месту, њихање тела, пљескање длановима, свирање звечкама и певање дечјих песмица, само су неке од активности које сестра – васпитач негује.

„Помози ми да то урадим сам!“ – програм обухвата различите моторичке активности које деца упражњавају уз подршку сестара – васпитача а које имају за циљ развијање крупне моторике: имитативно ходање, игре трчања, игре провлачења, игре лоптом итд. Развој фине моторике подстичемо кроз активности: цепкања папира, гњечења пластелина, мешање теста, низања перли и провлачења пертли. Паралелно развијамо самосталност деце, дајући им слободу да сама перу руке, пију из шоље, скидају патофне и чарапе. Учешћем  у овим активностима деца развијају самопоуздање и сигурност у себе.

„Причала ми лутка Деса…“ – драмска игра сестре – васпитача са сценском лутком у јаслицама ствара пријатну атмосферу и богати дечја знања о животињама, људима и свету који нас окружује. Лутка Деса дочарава деци свакодневне ситуације из живота, чита приче, имитира животиње и укључује их у малу драмску представу. Деца знају кроз своје искуство шта се догађа у њиховој околини: ко припрема ручак, ко пере одећу, а ко иде на посао. Она имитирају ове улоге онако како их опажају.

„Уметници почетници“ – креативним активностима у оквиру овог програма подстичемо децу да користе разноврстан материјал и различите могућности ликовног изражавања: шкрабање, цртање, отискивање, обликовање, игре папиром и амбалажним материјалом. Ове активности вишеструко су значајне за рани развој детета. Док сликају темпером, отискују шаблоне, цртају кредом, праве различите предмете од пластелина, деца развијају перцепцију, интелигенцију, координацију покрета и говора. Готове радове показују родитељима и посебно су поносна на своја мала уметничка дела.

„Погледај, додирни, помириши …“ – како истраживање предмета и околине подстиче интелектуални развој детета, сестре – васпитачи у оквиру овог програма организују различите истраживачке активности. Деца се мотивишу да групишу идентичне облике и боје у одговарајуће скупове, да ређају коцке, проналазе велике и мале предмете. У циљу развоја чулне осетљивости и опажања стварамо стимулативну средину у нашем дворишту – деца су стално у контакту са природом и стичу практична знања о природним појавама. Скупљају лишће, беру цвеће, посматрају бубице. У различитим ситуацијама усмеравамо њихову пажњу на боје, звуке, различите укусе, мирисе.

Васпитно – образовни рад са децом од три године до укључења у програм припреме за школу

Програм васпитно – образовног рада са децом од три године до укључења у програм припреме за школу засновали смо на развојним потребама деце овог узраста. У вртићу се деца уче животу, развијају осећај заједништва, стичу самопоуздање и веру у себе. Организовани рад у малим групама подстиче развој социјабилности, емпатије, међусобно разумевање, сарадњу и прихватање различитости. Ми, не кочимо дечје размишљање дајући готове одговоре на питања већ активности тако осмишљавамо да подстичу децу да истражују и експериментишу са материјалима да би открили оно што желе да знају. Имајући у виду јединственост и целовитост дечје личности и развоја, у пријатној атмосфери развијамо интересовања деце за књижевност, сликарство, музику, свет око нас, екологију, традицију, покрет и игру кроз следаће области рада:

„Мали истраживачи“ – програм у оквиру којег деца стичу знања потребна за разумевање света који нас окружује. Програм подстиче радозналост деце за природну и друштвену средину, живи и неживи свет. Како расте поврће у башти? Од којих биљака из баште можемо да направимо чај? Како да направимо вулкан у дворишту? –  само су нека од питања која подстичу децу да истржују и активно уче.

„Позориштаоница“ – говорно – драмске радионице пружају прилику деци да  савладају стидљивост, развију самопоуздање кроз игре улога, игре пантомиме, луткарске представе. Програм предвиђа и рецитовање, читање прича и драматизације познатих прича, различите говорне игре којима подстичемо дечју машту, развијамо аудитивно памћење, правилну артикулацију и дискриминацију гласова, богатимо њихов речник.

„Моје руке чуда чине“ − креативне радионице које омогућују деци да упознају технике ликовних уметности. Стварајући прилике да деца употребљавају различите материјале за обликовање подстичемо слободно, лично изражавање деце, што је основни циљ овог програма. Правимо животиње од пластелине и глине, занимљиве предмете од амбалажног материјала, шарене рођенданске честитке, мозаике од зрневља, сликамо темперама.

„Пут око света“је програм у оквиру којег се деца упознају са различитим земљама и обичајима људи широм планете током летњих месеци. „Путовање“ кроз одређену земљу мотивише децу и васпитаче да праве националне симболе, инструменте одабране земље, играчке, делове гардеробе, слушају њихову музику и играју традиционалне игре.

,,Занимљива математика“ у оквиру овог програма негујемо дечје интересовање за усвајање почетних математичких појмова. Класификујемо предмете на различите начине, некада по облику, некада по боји или величини. Посматрањем предмета у простору деца уочавају просторне релације: горе-доле, напред-назад, испод-изнад. Кроз спонтане игре: Ко ће даље бацити лопту? Чији ће се змај највише подићи? Како време пролази?, деца стичу прва искуства о мерама и мерењу.

 “Eколози у акцији” развијање еколошке свести и усвајање навика здравог живљења основни су циљеви овог програма.Организујемо креативне радионице на којима правимо различите предмете од рециклажног материјала, шарене кутије за прикупљање папирног отпада, обележавамо пригодним акцијама важне ,,еколошке“ датуме (Дан воде, Дан планете Земље, Дан заштите животне средине). Мали еколози испитују где се одлаже отпад, ко су главни загађивачи ваздуха, воде и земље, како да се спречи расипање топлоте и енергије.

„Шапица и бонтон“програм обухвата низ радионица кроз које упознајемо правила лепог понашања. Радионице су прилика да деца науче шта је друштвено прихватљиво понашање и како да се лепо понашају у различитим ситуацијама: у трпезарији, на улици, у позоришту, на излету. Деца заједно са васпитачима праве постер бонтона и воде дискусију о правилима понашања која се поштују у вртићу.

„Чаробни свет музике“развијање интересовања за музику основни је циљ овог програма. Деци пружамо могућност да певају познате и смишљају нове песмице, изражавају музиком своје мисли и осећања. Док слушају инструменталне и вокалне композиције подстичемо их да цртежом приказују доживљај музичког дела. Посебно су интересантне радионице на којима правимо инструменте, које деца касније представљају у оквиру ,,Малог оркестра“.

„Игра коло наоколо“  – програм обухвата различите покретне игре, плес уз дечје песмице и традиционалну музику. Игре уз музику утичу позитивно на стварање пријатне атмосфере у групи и развијају осећај заједништва. Деца певају и плешу, развијају складност покрета и правилно држање тела. Омиљене покретне игре у нашем вртићу су: „Пролећно коло“, ,,Ја посејах лан“, ,,Кад си срећан“, ,,Ерско коло“.

Припремни предшколски програм

Уважавање развојних потреба и карактеристика деце предшколског узраста, вођење рачуна о индивидуалним могућностима сваког детета и свеобухватна припрема детета за полазак у школу – основна су полазишта у остваривању припремног предшколског програма.

У раду са децом припремне предшколске групе програмске активности се остварују у складу са тематима које  реализујемо, са нагласком на следеће области:

„Мала школа математике“ – васпитачи у оквиру овог програма уводе децу у свет математичких појмова са којима се сусрећу у свакодневном животу. Деца изграђују трајно и корисно математичко знање и развијају компетентност за ову науку кроз непосредни контакт са светом који их окружује. У свакодневним животним ситуацијама деца решавају различите проблеме: мере и користе вагу да испитују, упоређују и закључују шта је лакше а шта теже; користећи песак пресипају садржај из кофице у чашу, флашу и изводе закључке о томе где је више садржаја а где је мање и стичу прва искуства о количини и запремини; развијају почетна сазнања о геометријским фигурама практично користећи предмете различитих облика, играчке, моделе и посебна дидактичка средства; овладавају бројањем, пребројавањем и представљањем броја графичким симболима; пратећи догађаје у одређено доба дана у вртићу, користећи календар деца схватају временске односе и правилност у протицању времена.

„Клуб књижевника“ – у оквиру овог програма негује се граматички исправан говор и култура комуникације, богати речник организовањем различитих активности које охрабрују децу да слободно изражавају мисли, потребе, осећања и жеље, питају и одговарају на питања, траже информације, разговарају, рецитују. Посебна пажња поклања се читању бајки, басни и примерених прича које указују деци на разлику између добра и зла и инспиришу на разговор.  Деца нарочито воле активности у којима мењају садржај познате бајке, представљају сликама текстове прочитаних прича, смишљају нове приче и праве своје збирке прича. Програм предвиђа и увођење деце у свет писане речи: аналитичко – синтетичка вежбања и игровне активности везане за уочавање гласова издвајањем слогова, вежбе графо – моторике.

 „Искуством до знања“истраживачке активности у оквиру овог програма се могу дефинисати као трагање за знањем помоћу посматрања, увиђања и експериментисања. Двориште вртића и оближњи парк пружају одличну прилику да се током целе године организују активности овога типа. Деца сакупљају лишће од сваке врсте дрвета и праве хербаријуме, збирке семенки, покушавају да завире у кућу мрава који живе у нашој башти, прате да ли кишне глисте излазе на површину земље током зиме. Полазећи од схватања да „деца уче оно што живе“ васпитачи провоцирају и инспиришу децу да траже одговоре на занимљива питања: Како настаје звук? Да ли се од пластичних чаша може направити телефон? Водени ксилофон? Како спустити јаје у чашу воде без додира? Да би проверили који се предмети привлаче, који одбијају а на које магнет нема утицаја предшколци праве магнетне кутије. Друштвена заједница, традиција, занимања људи, пружају такође интересантне теме за проучавање.

“У свету музике и плеса” – интересовање за музику, способност њеног пажљивог слушања и доживљавања уз препуштање атмосфери коју ствара основни је циљ овог програма. Стварајући прилике да деца упознају музику као културни феномен, музичку традицију, посебно дела нашег народа и највреднија остварења светске баштине – негујемо љубав и поштовање за музичку уметност. У оквиру музичког васпитања организујемо и плесне активности деце. Деца уче да играју у колу, традиционалне игре других народа али и модерне кореографије.

„Позоришни кутак“ – програм пружа могућност деци да буду креативна и користе своју машту. У току драмске игре, деца често преузимају улогу или понашање друге особе и стварају замишљене ситуације како би одиграла неки њима познат догађај. Драмска игра значајно учествује у дететовом емоционалном развоју. Преузимајући одређене улоге, деца уносе у представу оно што желе, од чега се плаше и развијају начине за савладавање и управљање свакодневним ситуацијама. Драматизацијом познатих бајки  уче да препознају различите обрасце понашања и лакше схватају односе међу људима.  Посебно воле активности у којима заједно са  васпитачима креирају костиме, маске, декоришу позорницу за одређену представу.

„Ликовни атеље“програм омогућује деци да експериментишу са различитим ликовним елементима и ликовним материјалима, упознају и изражавају свој унутрашњи свет и развијају креативност. Користећи фломастере, дрвене и воштане боје, темпере, пластелин, глину, картон, дугмад, тканине, новине, деца стварају мала уметничка дела: слике, честитке, икебане, мозаике, лутке и различите предмете. Посебно воле групне радове који захтевају заједничко планирање и кооперацију. Уче се стрпљењу, толеранцији, уче да деле материјале, размењују идеје и међусобно се помажу. Једнако важан им је заједнички рад на приређивању изложбе.