P R O G R A M I

Pripremni predškolski program

 

Uvažavanje razvojnih potreba i karakteristika dece predškolskog uzrasta, vođenje računa o individualnim mogućnostima svakog deteta i sveobuhvatna priprema deteta za polazak u školu - osnovna su polazišta u ostvarivanju pripremnog predškolskog programa. U radu sa decom pripremne predškolske grupe programske aktivnosti se ostvaruju u skladu sa tematima koje realizujemo, sa naglaskom na sledeće oblasti:„Mala škola matematike“

 

Vaspitači u okviru ovog programa uvode decu u svet matematičkih pojmova sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Deca izgrađuju trajno i korisno matematičko znanje i razvijaju kompetentnost za ovu nauku kroz neposredni kontakt sa svetom koji ih okružuje. U svakodnevnim životnim situacijama deca rešavaju različite probleme: mere i koriste vagu da ispituju, upoređuju i zaključuju šta je lakše a šta teže; koristeći pesak presipaju sadržaj iz kofice u čašu, flašu i izvode zaključke o tome gde je više sadržaja a gde je manje i stiču prva iskustva o količini i zapremini; razvijaju početna saznanja o geometrijskim figurama praktično koristeći predmete različitih oblika, igračke, modele i posebna didaktička sredstva; ovladavaju brojanjem, prebrojavanjem i predstavljanjem broja grafičkim simbolima; prateći događaje u određeno doba dana u vrtiću, koristeći kalendar deca shvataju vremenske odnose i pravilnost u proticanju vremena.„Klub književnika“

 

U okviru ovog programa neguje se gramatički ispravan govor i kultura komunikacije, bogati rečnik organizovanjem različitih aktivnosti koje ohrabruju decu da slobodno izražavaju misli, potrebe, osećanja i želje, pitaju i odgovaraju na pitanja, traže informacije, razgovaraju, recituju. Posebna pažnja poklanja se čitanju bajki, basni i primerenih priča koje ukazuju deci na razliku između dobra i zla i inspirišu na razgovor. Deca naročito vole aktivnosti u kojima menjaju sadržaj poznate bajke, predstavljaju slikama tekstove pročitanih priča, smišljaju nove priče i prave svoje zbirke priča. Program predviđa i uvođenje dece u svet pisane reči: analitičko – sintetička vežbanja i igrovne aktivnosti vezane za uočavanje glasova izdvajanjem slogova, vežbe grafo – motorike.„Iskustvom do znanja“

 

Istraživačke aktivnosti u okviru ovog programa se mogu definisati kao traganje za znanjem pomoću posmatranja, uviđanja i eksperimentisanja. Dvorište vrtića i obližnji park pružaju odličnu priliku da se tokom cele godine organizuju aktivnosti ovoga tipa. Deca sakupljaju lišće od svake vrste drveta i prave herbarijume, zbirke semenki, pokušavaju da zavire u kuću mrava koji žive u našoj bašti, prate da li kišne gliste izlaze na površinu zemlje tokom zime. Polazeći od shvatanja da „deca uče ono što žive“ vaspitači provociraju i inspirišu decu da traže odgovore na zanimljiva pitanja: Kako nastaje zvuk? Da li se od plastičnih čaša može napraviti telefon? Vodeni ksilofon? Kako spustiti jaje u čašu vode bez dodira? Da bi proverili koji se predmeti privlače, koji odbijaju a na koje magnet nema uticaja predškolci prave magnetne kutije. Društvena zajednica, tradicija, zanimanja ljudi, pružaju takođe interesantne teme za proučavanje.“U svetu muzike i plesa”

 

Interesovanje za muziku, sposobnost njenog pažljivog slušanja i doživljavanja uz prepuštanje atmosferi koju stvara osnovni je cilj ovog programa. Stvarajući prilike da deca upoznaju muziku kao kulturni fenomen, muzičku tradiciju, posebno dela našeg naroda i najvrednija ostvarenja svetske baštine – negujemo ljubav i poštovanje za muzičku umetnost. U okviru muzičkog vaspitanja organizujemo i plesne aktivnosti dece. Deca uče da igraju u kolu, tradicionalne igre drugih naroda ali i moderne koreografije.„Pozorišni kutak“

 

Program pruža mogućnost deci da budu kreativna i koriste svoju maštu. U toku dramske igre, deca često preuzimaju ulogu ili ponašanje druge osobe i stvaraju zamišljene situacije kako bi odigrala neki njima poznat događaj. Dramska igra značajno učestvuje u detetovom emocionalnom razvoju. Preuzimajući određene uloge, deca unose u predstavu ono što žele, od čega se plaše i razvijaju načine za savladavanje i upravljanje svakodnevnim situacijama. Dramatizacijom poznatih bajki uče da prepoznaju različite obrasce ponašanja i lakše shvataju odnose među ljudima. Posebno vole aktivnosti u kojima zajedno sa vaspitačima kreiraju kostime, maske, dekorišu pozornicu za određenu predstavu.„Likovni atelje“

 

Program omogućuje deci da eksperimentišu sa različitim likovnim elementima i likovnim materijalima, upoznaju i izražavaju svoj unutrašnji svet i razvijaju kreativnost. Koristeći flomastere, drvene i voštane boje, tempere, plastelin, glinu, karton, dugmad, tkanine, novine, deca stvaraju mala umetnička dela: slike, čestitke, ikebane, mozaike, lutke i različite predmete. Posebno vole grupne radove koji zahtevaju zajedničko planiranje i kooperaciju. Uče se strpljenju, toleranciji, uče da dele materijale, razmenjuju ideje i međusobno se pomažu. Jednako važan im je zajednički rad na priređivanju izložbe.