P R O G R A M I

Vaspitno - obrazovni rad sa decom od tri godine do uključenja u program pripreme za školu

 

Program vaspitno – obrazovnog rada sa decom od tri godine do uključenja u program pripreme za školu zasnovali smo na razvojnim potrebama dece ovog uzrasta. U vrtiću se deca uče životu, razvijaju osećaj zajedništva, stiču samopouzdanje i veru u sebe. Organizovani rad u malim grupama podstiče razvoj socijabilnosti, empatije, međusobno razumevanje, saradnju i prihvatanje različitosti. Mi, ne kočimo dečje razmišljanje dajući gotove odgovore na pitanja već aktivnosti tako osmišljavamo da podstiču decu da istražuju i eksperimentišu sa materijalima da bi otkrili ono što žele da znaju. Imajući u vidu jedinstvenost i celovitost dečje ličnosti i razvoja, u prijatnoj atmosferi razvijamo interesovanja dece za književnost, slikarstvo, muziku, svet oko nas, ekologiju, tradiciju, pokret i igru kroz sledeće oblasti rada:„Mali istraživači“

 

Program u okviru kojeg deca stiču znanja potrebna za razumevanje sveta koji nas okružuje. Program podstiče radoznalost dece za prirodnu i društvenu sredinu, živi i neživi svet. Kako raste povrće u bašti? Od kojih biljaka iz bašte možemo da napravimo čaj? Kako da napravimo vulkan u dvorištu? - samo su neka od pitanja koja podstiču decu da istržuju i aktivno uče.„Pozorištaonica“

 

Govorno – dramske radionice pružaju priliku deci da savladaju stidljivost, razviju samopouzdanje kroz igre uloga, igre pantomime, lutkarske predstave. Program predviđa i recitovanje, čitanje priča i dramatizacije poznatih priča, različite govorne igre kojima podstičemo dečju maštu, razvijamo auditivno pamćenje, pravilnu artikulaciju i diskriminaciju glasova, bogatimo njihov rečnik.„Moje ruke čuda čine“

 

Kreativne radionice koje omogućuju deci da upoznaju tehnike likovnih umetnosti. Stvarajući prilike da deca upotrebljavaju različite materijale za oblikovanje podstičemo slobodno, lično izražavanje dece, što je osnovni cilj ovog programa. Pravimo životinje od plasteline i gline, zanimljive predmete od ambalažnog materijala, šarene rođendanske čestitke, mozaike od zrnevlja, slikamo temperama.„Put oko sveta“

 

Program u okviru kojeg se deca upoznaju sa različitim zemljama i običajima ljudi širom planete tokom letnjih meseci. „Putovanje“ kroz određenu zemlju motiviše decu i vaspitače da prave nacionalne simbole, instrumente odabrane zemlje, igračke, delove garderobe, slušaju njihovu muziku i igraju tradicionalne igre.,,Zanimljiva matematika“

 

U okviru ovog programa negujemo dečje interesovanje za usvajanje početnih matematičkih pojmova. Klasifikujemo predmete na različite načine, nekada po obliku, nekada po boji ili veličini. Posmatranjem predmeta u prostoru deca uočavaju prostorne relacije: gore-dole, napred-nazad, ispod-iznad. Kroz spontane igre: Ko će dalje baciti loptu? Čiji će se zmaj najviše podići? Kako vreme prolazi?, deca stiču prva iskustva o merama i merenju.“Ekolozi u akciji”

 

Razvijanje ekološke svesti i usvajanje navika zdravog življenja osnovni su ciljevi ovog programa.Organizujemo kreativne radionice na kojima pravimo različite predmete od reciklažnog materijala, šarene kutije za prikupljanje papirnog otpada, obeležavamo prigodnim akcijama važne ,,ekološke“ datume (Dan vode, Dan planete Zemlje, Dan zaštite životne sredine). Mali ekolozi ispituju gde se odlaže otpad, ko su glavni zagađivači vazduha, vode i zemlje, kako da se spreči rasipanje toplote i energije.„Šapica i bonton“

 

Program obuhvata niz radionica kroz koje upoznajemo pravila lepog ponašanja. Radionice su prilika da deca nauče šta je društveno prihvatljivo ponašanje i kako da se lepo ponašaju u različitim situacijama: u trpezariji, na ulici, u pozorištu, na izletu. Deca zajedno sa vaspitačima prave poster bontona i vode diskusiju o pravilima ponašanja koja se poštuju u vrtiću.„Čarobni svet muzike“

 

Razvijanje interesovanja za muziku osnovni je cilj ovog programa. Deci pružamo mogućnost da pevaju poznate i smišljaju nove pesmice, izražavaju muzikom svoje misli i osećanja. Dok slušaju instrumentalne i vokalne kompozicije podstičemo ih da crtežom prikazuju doživljaj muzičkog dela. Posebno su interesantne radionice na kojima pravimo instrumente, koje deca kasnije predstavljaju u okviru ,,Malog orkestra“.„Igra kolo naokolo“

 

Program obuhvata različite pokretne igre, ples uz dečje pesmice i tradicionalnu muziku. Igre uz muziku utiču pozitivno na stvaranje prijatne atmosfere u grupi i razvijaju osećaj zajedništva. Deca pevaju i plešu, razvijaju skladnost pokreta i pravilno držanje tela. Omiljene pokretne igre u našem vrtiću su: „Prolećno kolo“, ,,Ja posejah lan“, ,,Kad si srećan“, ,,Ersko kolo“.