I S H R A N A

Zdrava ishrana – zdravo i srećno dete

 

Predškolska ustanova ,,Šapica“ veliku pažnju poklanja kvalitetu namirnica, s obzirom na to da je ishrana jedan od najznačajnih faktora zdravlja i kvaliteta života svakog deteta. Briga o ishrani dece ima za cilj da dečjem organizmu obezbedi optimalne količine svih hranljivih sastojaka, a time i pravilan fizički, intelektualni, emotivni i socijalni rast i razvoj. 

Jelovnik se sastavlja na nedeljnom nivou, pri čemu se balansira dnevni unos hrane i objavljuje se na oglasnoj tabli za roditelje.

Energetska vrednost dnevnog obroka određena je „Pravilnikom o normativu društvene ishrane dece u Ustanovama za decu“. Izbor hrane je balansiran i sadrži proteine, masti i ugljene hidrate, minerale i vitamine u optimalnom odnosu. 

Ustanova primenjuje HACCP sistem bezbednosti hrane. Svi obroci se pripremaju u kuhinji vrtića. Kuvana jela se seviraju bez podgrevanja, bez aditiva i konzervansa. U ishrani dece se koriste bio namirnice, sveže i uzgajane na prirodan način.

Plan ishrane prati piramidu ishrane i zadovoljava dnevne potrebe dece određenog uzrasta.

Ukupni dnevni obrok u vrtiću obezbeđuje 75% od ukupnih dnevnih energetskih potreba dece.Zdravlje

 

Predškolska ustanova “Šapica“ veliku pažnju posvećuje zdravlju dece. Dva puta u toku godine obavljamo zdravstvene preglede sve dece koja pohađaju naš vrtić.

Sistematske preglede vode pedijatar i stomatolog. O razvoju komunikacijskih sposobnosti i prevenciji govorno – jezičkih smetnji brine Centar za edukaciju „Moja prva reč“.

Pored redovnih sistematskih pregleda, u vrtiću povremeno organizujemo i govorno jezičke radionice koje vodi master defektolog – logoped Mirjana Savić.