P R O G R A M I

Šapica English school

 

Cilj programa engleskog jezika je da se deca upoznaju sa stranim jezikom i formiraju početni fond reči. Radionice se odvijaju na zabavan način, spontano kroz igru i pesmu. Deci približavamo engleski jezik putem slika, muzike, organizovanjem zabavnih kvizova. Trudimo se da stvorimo što više situacija koje decu inspirišu da govore na engleskom jeziku.